ششمین همایش ملی بیوتکنولو‍ژی جمهوری اسلامی ایران , 2009-08-13

عنوان : ( مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis )

نویسندگان: راحله خطیب زاده , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمد فارسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis

کلمات کلیدی

, Levisticum officinalisT ترکیب هورمونی, کال زایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012261,
author = {خطیب زاده, راحله and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین and فارسی, محمد},
title = {مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis},
booktitle = {ششمین همایش ملی بیوتکنولو‍ژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Levisticum officinalisT ترکیب هورمونی، کال زایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis
%A خطیب زاده, راحله
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%A فارسی, محمد
%J ششمین همایش ملی بیوتکنولو‍ژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2009

[Download]