دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( آنیزوتروپی لرزه ای گوشته فوقانی شرق و شمال شرقی ایران با استفاده از جدایش امواج برشی )

نویسندگان: سیدکیوان حسینی , ایوب کاویانی , بهنام رحیمی , سیده فرگل شکرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنیزوتروپی لرزه ای، جدایش، امواج برشی، تکتونیک، ایرا87 ما در این تحقیق ناهمسانگردی لرزه ای در هفت ایستگاه باند پهن شبکه لرزه نگاری مرکز تحقیقات دانشگاه فردوسی مشهد را با استفاده از اندازه گیری جدایش امواج برشی حاصل از 43 زلزله دور که در فواصل 90 الی145 درجه ای ایستگاه ها بوقوع پیوسته اند، مورد ارزیابی قرار داده ایم . اندازه گیری مولفه سریعتر موج برشی وتاخیر زمانی بین دو مولفه سریعتر و کندتر آن می تواند راهنمای مناسبی جهت بررسی خصوصیات ناهمسانگردی یک محیط تلقی گرد د . لذا بررسی فازهای SKS و SKKS حاصل از جدایش امواج برشی که درمطالعه ناهمسانگردی لرزه ای بالاترین بخش جبه فوقانی مورد استفاده قرار می گیرد، اطلاعات ارزنده ای را درخصوص فرآیند های تکتونیکی در اختیار م ا قرار می دهد. در 5 ایستگاه لرزه نگاری واقع در زون های کپه داغ والبرز شرقی، مطالعات ما نشان می دهد که قطبش سریع تر موج برشی تقریبا به موازات NE-SW قرارمی گیرد، در صورتیکه در مورد دو ایستگاه دیگر که در زون شرق ایران قرار گرفته اند، راستای این قطبش درجهت تقریبی NNE-SSW آرایش یافته است. نتایج این تحقیق علاوه بر نشان دادن ارتباط حرکت مطلقصفحات لیتوسفری و استرس پوسته ای با خصوصیات آنیزوتروپی لرزه ای منطقه، پیشنهاد می نماید که آنیزوتروپی در محدوده مورد مطالعه بصورت پایدار باقی نمانده و تاکنون در طول فرآینده ای مختلف تکتونیکی تغییر نموده است

کلمات کلیدی

, آنیزوتروپی لرزه ای, جدایش, امواج برشی, تکتونیک, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012267,
author = {حسینی, سیدکیوان and ایوب کاویانی and رحیمی, بهنام and شکرائی, سیده فرگل},
title = {آنیزوتروپی لرزه ای گوشته فوقانی شرق و شمال شرقی ایران با استفاده از جدایش امواج برشی},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {آنیزوتروپی لرزه ای، جدایش، امواج برشی، تکتونیک، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنیزوتروپی لرزه ای گوشته فوقانی شرق و شمال شرقی ایران با استفاده از جدایش امواج برشی
%A حسینی, سیدکیوان
%A ایوب کاویانی
%A رحیمی, بهنام
%A شکرائی, سیده فرگل
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]