یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( منشا و موقعیت تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در حوالی زرند کرمان )

نویسندگان: اسداله محبوبی , علی خردمند , بهنام رحیمی , سیدرضا موسوی حرمی , حامد زندمقدم , اکبر حیدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تفسیر منشتئ و موقعیت تکتونیکی رخساره های سیلیسی آواری.........

کلمات کلیدی

سازند داهو کرمان موقعیت تکنتونیکی منشاء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012274,
author = {محبوبی, اسداله and علی خردمند and رحیمی, بهنام and موسوی حرمی, سیدرضا and زندمقدم, حامد and حیدری, اکبر},
title = {منشا و موقعیت تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در حوالی زرند کرمان},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {سازند داهو کرمان موقعیت تکنتونیکی منشاء},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T منشا و موقعیت تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در حوالی زرند کرمان
%A محبوبی, اسداله
%A علی خردمند
%A رحیمی, بهنام
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A زندمقدم, حامد
%A حیدری, اکبر
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]