پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (15), شماره (56), سال (2003-2) , صفحات (58-60)

عنوان : ( مطالعه اثر تجویز خوراکی ویتامین ‏‎C‎‏ بر مقادیر آهن، ‏‎ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC‎‏)، اشباع ترانسفرین و فریتین سرم خون گوساله های نوزاد شیری )

نویسندگان: مهرداد مهری , حسام الدین سیفی , حبیب سنچولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه اثر تجویز خوراکی ویتامین ‏‎C‎‏ بر مقادیر آهن، ‏‎ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC‎‏)، اشباع ترانسفرین و فریتین سرم خون گوساله های نوزاد شیری

کلمات کلیدی

, ویتامین ث, آهن, فریتین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012291,
author = {مهری, مهرداد and سیفی, حسام الدین and سنچولی, حبیب},
title = {مطالعه اثر تجویز خوراکی ویتامین ‏‎C‎‏ بر مقادیر آهن، ‏‎ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC‎‏)، اشباع ترانسفرین و فریتین سرم خون گوساله های نوزاد شیری},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2003},
volume = {15},
number = {56},
month = {February},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {58--60},
numpages = {2},
keywords = {ویتامین ث- آهن- فریتین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر تجویز خوراکی ویتامین ‏‎C‎‏ بر مقادیر آهن، ‏‎ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC‎‏)، اشباع ترانسفرین و فریتین سرم خون گوساله های نوزاد شیری
%A مهری, مهرداد
%A سیفی, حسام الدین
%A سنچولی, حبیب
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2003

[Download]