اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2008-10-20

عنوان : ( تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری )

نویسندگان: ناصر شابختی , منصور قلعه نوی , مهدی شهرکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری

کلمات کلیدی

تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012299,
author = {ناصر شابختی and قلعه نوی, منصور and مهدی شهرکی},
title = {تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری
%A ناصر شابختی
%A قلعه نوی, منصور
%A مهدی شهرکی
%J اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2008

[Download]