هفتمین کنگره سرامیک ایران , 2009-04-28

عنوان : ( بررسی خواص ضد باکتری نانوساختار اکسید تیتانیوم تولید شده به روش سل ژل با کمک هیدروکسی پروپیل سلولز )

نویسندگان: مهدی رضاییان , محمد قربانی , محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خواص ضد باکتری نانوساختار اکسید تیتانیوم تولید شده به روش سل ژل با کمک هیدروکسی پروپیل سلولز

کلمات کلیدی

دی اکسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012316,
author = {مهدی رضاییان and محمد قربانی and محسن زاده, محمد},
title = {بررسی خواص ضد باکتری نانوساختار اکسید تیتانیوم تولید شده به روش سل ژل با کمک هیدروکسی پروپیل سلولز},
booktitle = {هفتمین کنگره سرامیک ایران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {دی اکسید تیتانیوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ضد باکتری نانوساختار اکسید تیتانیوم تولید شده به روش سل ژل با کمک هیدروکسی پروپیل سلولز
%A مهدی رضاییان
%A محمد قربانی
%A محسن زاده, محمد
%J هفتمین کنگره سرامیک ایران
%D 2009

[Download]