تحقیقات دامپزشکی, دوره (52), شماره (1), سال (1997-6) , صفحات (29-43)

عنوان : ( بررسی پروتئینهای سرم خون طیور بومی به روش الکتروفورز )

نویسندگان: سعید نظیفی حبیب آبادی , مهرداد مهری , رضا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروتئین- سرم طیور بومی- الکتروفورز

کلمات کلیدی

, پروتئین, سرم طیور بومی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012319,
author = {سعید نظیفی حبیب آبادی and مهری, مهرداد and رضا محمدی},
title = {بررسی پروتئینهای سرم خون طیور بومی به روش الکتروفورز},
journal = {تحقیقات دامپزشکی},
year = {1997},
volume = {52},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-2525},
pages = {29--43},
numpages = {14},
keywords = {پروتئین- سرم طیور بومی- الکتروفورز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پروتئینهای سرم خون طیور بومی به روش الکتروفورز
%A سعید نظیفی حبیب آبادی
%A مهری, مهرداد
%A رضا محمدی
%J تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 1997

[Download]