اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2008-10-20

عنوان : ( ارزیابی لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) بر مبنای تحلیل پوش آور )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , ناصر شابختی , سید مصطفی شارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) بر مبنای تحلیل پوش آور

کلمات کلیدی

, ارزیابی لرزه ای, قاب مهاربندی شده, مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) , تحلیل پوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012322,
author = {قلعه نوی, منصور and ناصر شابختی and سید مصطفی شارع},
title = {ارزیابی لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) بر مبنای تحلیل پوش آور},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ارزیابی لرزه ای، قاب مهاربندی شده، مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) ، تحلیل پوش آور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) بر مبنای تحلیل پوش آور
%A قلعه نوی, منصور
%A ناصر شابختی
%A سید مصطفی شارع
%J اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2008

[Download]