اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2008-10-20

عنوان : ( بررسی تاثیر کمربند تقویتی بر سازه های تخت تک لایه فضاکار تحت بار قائم زلزله )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , غلامرضا نخعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر کمربند تقویتی بر سازه های تخت تک لایه فضاکار تحت بار قائم زلزله

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر کمربند تقویتی بر سازه های تخت تک لایه فضاکار تحت بار قائم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012323,
author = {قلعه نوی, منصور and غلامرضا نخعی},
title = {بررسی تاثیر کمربند تقویتی بر سازه های تخت تک لایه فضاکار تحت بار قائم زلزله},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بررسی تاثیر کمربند تقویتی بر سازه های تخت تک لایه فضاکار تحت بار قائم زلزله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر کمربند تقویتی بر سازه های تخت تک لایه فضاکار تحت بار قائم زلزله
%A قلعه نوی, منصور
%A غلامرضا نخعی
%J اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2008

[Download]