مطالعات اسلامی, دوره (40), شماره (81), سال (2008-10) , صفحات (129-167)

عنوان : ( بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری )

نویسندگان: زهرا رسولی , محمدکاظم علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی اراده الهی از دیدگاه اسپینوزا و استاد مطهری می پردازد و شباهت ها و اختلاف های موجود در دیدگاه های این دو اندیشمند در باره پرسش های زیر را مورد بررسی قرار می دهد: آیا خداوند دارای اراده است و در این صورت آیا ارده او مطلق است؟ و در این راستا به تطبیق نظریات آن دو در مسائلی نظیر عقل الهی، اراده الهی، نسبت عقل و اراده به خداوند یا قضا و قدر الهی، ارده آزاد خداوند و فعلی بودن علم خداوند می پردازد.

کلمات کلیدی

, اراده الهی, علم الهی, قضا و قدر, قدرت خداوند, جبر و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012324,
author = {رسولی, زهرا and علمی سولا, محمدکاظم},
title = {بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2008},
volume = {40},
number = {81},
month = {October},
issn = {1010-4992},
pages = {129--167},
numpages = {38},
keywords = {اراده الهی، علم الهی، قضا و قدر، قدرت خداوند، جبر و اختیار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری
%A رسولی, زهرا
%A علمی سولا, محمدکاظم
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2008

[Download]