سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( نانواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی شمال دامغان(برش چمن ساور، البرز شرقی) )

نویسندگان: فاطمه هادوی , بهنام رحیمی , سیّد حامی محسنی مفیدی , سیدابولقاسم مرکبی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی شمال دامغان(برش چمن ساور، البرز شرقی)

کلمات کلیدی

نانواستراتیگرافی کرتاسه بالایی شمال دامغان البرز شرقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012325,
author = {هادوی, فاطمه and رحیمی, بهنام and محسنی مفیدی, سیّد حامی and مرکبی, سیدابولقاسم},
title = {نانواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی شمال دامغان(برش چمن ساور، البرز شرقی)},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نانواستراتیگرافی کرتاسه بالایی شمال دامغان البرز شرقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی شمال دامغان(برش چمن ساور، البرز شرقی)
%A هادوی, فاطمه
%A رحیمی, بهنام
%A محسنی مفیدی, سیّد حامی
%A مرکبی, سیدابولقاسم
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]