هفدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2009-08-12

عنوان : ( هاله دگرگونی گرانیت مشهد مثالی از هاله های دگرگونی نوع 2b )

نویسندگان: سیدمسعود همام , محسن موذن , بهنام رحیمی , عبدالصمد پور محمد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مجموعه های کانی شناختی در سنگ های متاپلیتی هاله دگرگونی گرانیت مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس مقایسه این مجموعه های کانی شناختی با توالی مجموعه های کانی شناختی هاله های دگرگونی جهان، هاله دگرگونی گرانیت مشهد از نوع b2 میباشد. بنابراین فشار بین 5/3 تا 5/4 کیلوبار و بیشینه دما حدود 600 درجه سانتیگراد برای این هاله برآورد می شود.

کلمات کلیدی

, توالی دگرگونی, مجموعه کانی شناختی, هاله دگرگونی, گرانیت مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012328,
author = {همام, سیدمسعود and محسن موذن and رحیمی, بهنام and عبدالصمد پور محمد},
title = {هاله دگرگونی گرانیت مشهد مثالی از هاله های دگرگونی نوع 2b},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2009},
location = {همدان, ايران},
keywords = {توالی دگرگونی، مجموعه کانی شناختی، هاله دگرگونی، گرانیت مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هاله دگرگونی گرانیت مشهد مثالی از هاله های دگرگونی نوع 2b
%A همام, سیدمسعود
%A محسن موذن
%A رحیمی, بهنام
%A عبدالصمد پور محمد
%J هفدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2009

[Download]