اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2008-10-20

عنوان : ( ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی متوسط و دیوار برشی فولادی نازک )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , محمود میری , حامد همتی پورگشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی متوسط و دیوار برشی فولادی نازک

کلمات کلیدی

, ضریب رفتار سیستم دوگانه, قاب خمشی فولادی متوسط, دیوار برشی فولادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012340,
author = {قلعه نوی, منصور and محمود میری and حامد همتی پورگشتی},
title = {ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی متوسط و دیوار برشی فولادی نازک},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ضریب رفتار سیستم دوگانه، قاب خمشی فولادی متوسط، دیوار برشی فولادی نازک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی متوسط و دیوار برشی فولادی نازک
%A قلعه نوی, منصور
%A محمود میری
%A حامد همتی پورگشتی
%J اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2008

[Download]