اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2008-10-20

عنوان : ( بررسی پارامتریک اثرات تغییر طول تیر پیوند بر سطح عملکرد مهاربندهای برون محور )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , عبدالقیوم دهواری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پارامتریک اثرات تغییر طول تیر پیوند بر سطح عملکرد مهاربندهای برون محور

کلمات کلیدی

بررسی پارامتریک اثرات تغییر طول تیر پیوند بر سطح عملکرد مهاربندهای برون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012341,
author = {قلعه نوی, منصور and عبدالقیوم دهواری},
title = {بررسی پارامتریک اثرات تغییر طول تیر پیوند بر سطح عملکرد مهاربندهای برون محور},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بررسی پارامتریک اثرات تغییر طول تیر پیوند بر سطح عملکرد مهاربندهای برون محور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامتریک اثرات تغییر طول تیر پیوند بر سطح عملکرد مهاربندهای برون محور
%A قلعه نوی, منصور
%A عبدالقیوم دهواری
%J اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2008

[Download]