اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2008-10-20

عنوان : ( بررسی سطح عملکرد سازه های تخت تک لایه فضاکار با استفاده از طیف ظرفیت برای بار قائم زلزله )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , حمید شهر آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی سطح عملکرد سازه های تخت تک لایه فضاکار با استفاده از طیف ظرفیت برای بار قائم زلزله

کلمات کلیدی

, سطح عملکرد, فضاکار تخت تک لایه, طیف ظرفیت , بار قائم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012342,
author = {قلعه نوی, منصور and حمید شهر آبادی},
title = {بررسی سطح عملکرد سازه های تخت تک لایه فضاکار با استفاده از طیف ظرفیت برای بار قائم زلزله},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سطح عملکرد، فضاکار تخت تک لایه، طیف ظرفیت ، بار قائم زلزله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سطح عملکرد سازه های تخت تک لایه فضاکار با استفاده از طیف ظرفیت برای بار قائم زلزله
%A قلعه نوی, منصور
%A حمید شهر آبادی
%J اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2008

[Download]