اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2008-10-20

عنوان : ( بررسی پارامتر های لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) )

نویسندگان: سید مصطفی شارع , منصور قلعه نوی , ناصر شابختی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

\\\"بررسی پارامتر های لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF )

کلمات کلیدی

, پارامتر های لرزه ای, قاب های مهاربندی شده, مقاوم در برابر کمانش (BRBF
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012343,
author = {سید مصطفی شارع and قلعه نوی, منصور and ناصر شابختی},
title = {بررسی پارامتر های لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF )},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پارامتر های لرزه ای، قاب های مهاربندی شده، مقاوم در برابر کمانش (BRBF )},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامتر های لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF )
%A سید مصطفی شارع
%A قلعه نوی, منصور
%A ناصر شابختی
%J اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2008

[Download]