اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2008-10-20

عنوان : ( بررسی سطح عملکرد چلیک های فضاکار به روش طیف ظرفیت )

نویسندگان: محمود لایق رفعت , داوود لایق رفعت , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی سطح عملکرد چلیک های فضاکار به روش طیف ظرفیت

کلمات کلیدی

, سطح عملکرد, چلیک های فضاکار, روش طیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012346,
author = {محمود لایق رفعت and داوود لایق رفعت and قلعه نوی, منصور},
title = {بررسی سطح عملکرد چلیک های فضاکار به روش طیف ظرفیت},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سطح عملکرد، چلیک های فضاکار، روش طیف ظرفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سطح عملکرد چلیک های فضاکار به روش طیف ظرفیت
%A محمود لایق رفعت
%A داوود لایق رفعت
%A قلعه نوی, منصور
%J اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2008

[Download]