هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش (BRBF ) بااستفاده از تحلیل دینا میکی غیر خطی )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , سید مصطفی شارع , ناصرشابختی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش (BRBF ) بااستفاده از تحلیل دینا میکی غیر خطی

کلمات کلیدی

بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش (BRBF ) بااستفاده از تحلیل دینا میکی غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012348,
author = {قلعه نوی, منصور and سید مصطفی شارع and ناصرشابختی},
title = {بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش (BRBF ) بااستفاده از تحلیل دینا میکی غیر خطی},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش (BRBF ) بااستفاده از تحلیل دینا میکی غیر خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش (BRBF ) بااستفاده از تحلیل دینا میکی غیر خطی
%A قلعه نوی, منصور
%A سید مصطفی شارع
%A ناصرشابختی
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]