هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( بررسی روش طیف ظرفیت درارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش( BRBF) )

نویسندگان: ناصر شابختی , سید مصطفی شارع , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی روش طیف ظرفیت درارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش( BRBF)

کلمات کلیدی

, روش طیف ظرفیت, ارزیابی عملکرد لرزه ای, قابهای مهاربندی شده, مقاوم دربرابر کمانش(
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012349,
author = {ناصر شابختی and سید مصطفی شارع and قلعه نوی, منصور},
title = {بررسی روش طیف ظرفیت درارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش( BRBF)},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {روش طیف ظرفیت، ارزیابی عملکرد لرزه ای، قابهای مهاربندی شده، مقاوم دربرابر کمانش( BRBF)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روش طیف ظرفیت درارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش( BRBF)
%A ناصر شابختی
%A سید مصطفی شارع
%A قلعه نوی, منصور
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]