هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( بررسی پارامترهای تاثیر گذار دربرش تیرهای مقاوم سازی شده با الیاف CFRP بااستفاده از روش المان محدود )

نویسندگان: صادق صابر تنها , حمید رضا ناصری , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پارامترهای تاثیر گذار دربرش تیرهای مقاوم سازی شده با الیاف CFRP بااستفاده از روش المان محدود

کلمات کلیدی

, برش تیرها, مقاوم سازی, الیاف CFRP , روش المان محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012350,
author = {صادق صابر تنها and حمید رضا ناصری and قلعه نوی, منصور},
title = {بررسی پارامترهای تاثیر گذار دربرش تیرهای مقاوم سازی شده با الیاف CFRP بااستفاده از روش المان محدود},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {برش تیرها، مقاوم سازی، الیاف CFRP ، روش المان محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای تاثیر گذار دربرش تیرهای مقاوم سازی شده با الیاف CFRP بااستفاده از روش المان محدود
%A صادق صابر تنها
%A حمید رضا ناصری
%A قلعه نوی, منصور
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]