ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06

عنوان : ( بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و آب بندی ساختگاه بند اخلمد )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , الهام سادات خالقی میران , عباسعلی قزل سوف لو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بند تاریخی اخلمد در فاصله 17 کیلومتری جنوب غرب شهر چناران در استان خراسان رضوی واقع شده است . پی بند از سنگ های آهکی توده ای نخودی رنگ به سن ژوراسیک فوقانی تشکیل شده است. شیب توپوگرافی در جناح راست بند حدود 30 درجه و در جناح چپ آن حدود 40 درجه می باش . د نتایج حاصل از حفاری ها و آزمایشات صحرایی میزان آبگذری پی و تکیه گاه چپ مخزن را بیش از 60 واحد لوژن نشان می دهد که در رده سنگ های با نفوذپذیری بالا قرار می گیرد. همچنین آثار انحلال و حفرات کارستی نیز در جناح چپ مشاهده می شود. با توجه به آبگذری بالا آب بندی این بند تاریخی ضروری می باشد. در این مقاله ضمن بررسی خصوصیات مهندسی ساختگاه و تکیه گاه های بند، پارامتر های موثر در آبگذری و روش های مناسب جهت آب بندی مورد بحث قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, بند اخلمد, نفوذپذیری, شاخص کیفی توده سنگ, تزریق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012351,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and خالقی میران, الهام سادات and عباسعلی قزل سوف لو},
title = {بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و آب بندی ساختگاه بند اخلمد},
booktitle = {ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بند اخلمد، نفوذپذیری، شاخص کیفی توده سنگ، تزریق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و آب بندی ساختگاه بند اخلمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A خالقی میران, الهام سادات
%A عباسعلی قزل سوف لو
%J ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2009

[Download]