ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06

عنوان : ( ارزیابی کارآیی رد ه بندی RMR در پیش بینی رفتار مهندسی سازند شمشک در حفریات زیر زمینی منطقه ی سیاه بیشه )

نویسندگان: محمد بشیرگنبدی , علی ارومیه ای , محمد رضا نیکودل , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتار مکانیکی و مهندسی توده سنگ هایی که از تناوبی از لایه های سست و مقاوم تشکیل شد هاند (توده سنگ های مرکب )، RMR بسیار پیچیده و متفاوت با رفتار مکانیکی تک تک اجزاء تشکیل دهنده ی آن ها می باشد. طبقه بندی ژئومکانیکی یا به عنوان یکی از رایج ترین طبقه بندی های مهندسی مورد استفاده در طراحی روش حفاری و سیستم نگهدارنده ی فضاهای زیر زمینی، نمی تواند به طور کامل رفتار این قبیل توده سنگ ها را پیش بینی نماید . مهمترین دلیل این نقیصه، نادیده باید به RMR گرفتن تأثیر لایه های سست بر رفتار مکانیکی توده ی سنگ در این طبقه بندی می باشد. بنابراین طبقه بندی گونه ای اصلاح گردد که بتواند تأثیر واقعی این لایه ها را در رفتار مکانیکی توده ی سنگ اعمال نماید . سازند شمشک به عنوان سازندی که از تناوب لایه های مقاوم ماسه سنگ و برخی انواع سیلتستون ها و لایه های سست شیل، گل سنگ، سیلتستون و زغال تشکیل شده است، یکی از سازند های مهم ایران می باشد که در زمره ی توده سنگ هایی فوق الذکر قرار برای سازند RMR می گیرد. این تحقیق به ارائه ی یک جدول تعدیل اثر ضخامت و شیب لایه های سست برای طبقه بندی شمشک در منطقه ی سیاه بیشه می پردازد.

کلمات کلیدی

, سازند شمشک, طبقه بندیتوده سنگ های مرکب, فضاهای زیر زمینی. , RMR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012352,
author = {محمد بشیرگنبدی and علی ارومیه ای and محمد رضا نیکودل and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی کارآیی رد ه بندی RMR در پیش بینی رفتار مهندسی سازند شمشک در حفریات زیر زمینی منطقه ی سیاه بیشه},
booktitle = {ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {سازند شمشک، طبقه بندیتوده سنگ های مرکب، فضاهای زیر زمینی. ،RMR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کارآیی رد ه بندی RMR در پیش بینی رفتار مهندسی سازند شمشک در حفریات زیر زمینی منطقه ی سیاه بیشه
%A محمد بشیرگنبدی
%A علی ارومیه ای
%A محمد رضا نیکودل
%A لشکری پور, غلامرضا
%J ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2009

[Download]