International Conference on Water Resources-ICWR 2009 , 2009-07-23

عنوان : ( بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , فهیمه صالحی متعهد , سپیده ناصح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قنات یکی از قدیمی ترین و اقتصادی ترین ر وشهای استخراج آب زیرزمینی در ایران بوده است . در محدوده شهر مشهد واقع در استان خراسان رضوی بیش از 100 رشته قنات وجود دارد که بدلیل خشکسالیهای متوالی و همچنین گسترش شهر و حفر چاههای عمیق جهت تامین آب، به مرور این قناتها خشک و بایر شده اند و میل قناتها همزمان با رشد شهر بتدریج با خاک و نخاله بصورت کنترل نشده پر شده اند . این پدیده موجب نشست زمین و ایجاد شکاف در زمین شده است . دفع فاضلاب شهر مشهد در اکثر نقاط از طریق چاههای جذبی می باشد و سیستم انتقال فاضلاب در اغلب مناطق شهر وجود ندارد . از این رو با توجه به تمرک ز بالای قنوات در غرب شهر کوره قناتها می توانند تبدیل به مجرایی جهت انتقال فاضلاب گشته و آب آلوده را از بخشهای غربی شهر که خاک نفوذپذیری بالاتری دارد به قسمتهای میانی شهر منتقل کنند و از تصفیه طبیعی فاضلاب بدلیل عبور از میان ذرات خاک جلوگیری نموده و سبب تشد ید آلودگی و ایجاد مشکلات بهداشتی در قسمتهای میانی شهر گردد . این مطالعه به بررسی موقعیت قنوات متروکه و عمق قرارگیری کوره قنات در غرب شهر مشهد پرداخته و با توجه به شرایط بافت خاک و تراز آب زیرزمینی آلودگی آب زیرزمینی ناشی از فاضلاب شهری را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

کلمات کلیدی

, قنات, تراز آب زیرزمینی, مشهد, بافت خاک, فاضلاب شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012354,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and ناصر حافظی مقدس and صالحی متعهد, فهیمه and ناصح, سپیده},
title = {بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد},
booktitle = {International Conference on Water Resources-ICWR 2009},
year = {2009},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {قنات، تراز آب زیرزمینی، مشهد، بافت خاک، فاضلاب شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A ناصر حافظی مقدس
%A صالحی متعهد, فهیمه
%A ناصح, سپیده
%J International Conference on Water Resources-ICWR 2009
%D 2009

[Download]