ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06

عنوان : ( بررسی رفتار هیدرولیک توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در سد سیازاخ )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , آرام اردلان زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشخصاتی که در بررسی های ژئوتکنیکی سدها مورد ارزیابی قرار میگیرد انجام آزمایشات نفوذپذیری در توده سنگهای ساختگاه سد می باشد. متداولترین روش جهت تعیین این امر انجام آزمون صحرایی لوژون می باشد که در مقاطع مختلف گمانه های اکتشافی و در فواصل معین انجام می شود. مقادیر فشار وآبگذری در هر پله به صورت نمودارهای فشار- ترسیم می شوند، که می توان آن را با توجه به رفتار توده سنگ در برابر جریان و فشار اعمال شده ارزیابی (P_Q) آبگذری کرد. در این تحقیق آزمایشات نفوذپذیری به روش لوژون در 13 حلقه گمانه اکتشافی در 175 قطعه مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از نتایج این آزمایشات رفتار توده سنگ های ساختگاه سد سیازاخ از نظر نفوذپذیری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, رفتار هیدرولیکی, سد سیازاخ, آزمایش لوژون, نفوذپذیری, توده سنگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012355,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and اردلان زاده, آرام},
title = {بررسی رفتار هیدرولیک توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در سد سیازاخ},
booktitle = {ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رفتار هیدرولیکی، سد سیازاخ، آزمایش لوژون، نفوذپذیری، توده سنگ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار هیدرولیک توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در سد سیازاخ
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A اردلان زاده, آرام
%J ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2009

[Download]