دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه , 2005-04-30

عنوان : ( اثرات خوردگی بر رفتار پیوستگی و مقاومت قطعات کششی بتن آرمه )

نویسندگان: محسنعلی شایانفر , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات خوردگی بر رفتار پیوستگی و مقاومت قطعات کششی بتن آرمه

کلمات کلیدی

, خوردگی, پیوستگی, مقاومت کششی, بتن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012365,
author = {محسنعلی شایانفر and قلعه نوی, منصور},
title = {اثرات خوردگی بر رفتار پیوستگی و مقاومت قطعات کششی بتن آرمه},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خوردگی; پیوستگی;مقاومت کششی; بتن آرمه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات خوردگی بر رفتار پیوستگی و مقاومت قطعات کششی بتن آرمه
%A محسنعلی شایانفر
%A قلعه نوی, منصور
%J دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
%D 2005

[Download]