اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2006-04-25

عنوان : ( بررسی شکل پذیری و جذب انرژی قابهای مهاربندی شده هم مرکز با مکانیزم المان حلقه توسط تحلیل استاتیکی غیر خطی )

نویسندگان: محمد قاسم وتر , منصور قلعه نوی , پیمان رشیدی طرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی شکل پذیری و جذب انرژی قابهای مهاربندی شده هم مرکز با مکانیزم المان حلقه توسط تحلیل استاتیکی غیر خطی

کلمات کلیدی

, شکل پذیری, جذب انرژی, قابهای مهاربندی شده هم مرکز, مکانیزم المان حلقه, تحلیل استاتیکی غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012366,
author = {محمد قاسم وتر and قلعه نوی, منصور and پیمان رشیدی طرقی},
title = {بررسی شکل پذیری و جذب انرژی قابهای مهاربندی شده هم مرکز با مکانیزم المان حلقه توسط تحلیل استاتیکی غیر خطی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شکل پذیری; جذب انرژی; قابهای مهاربندی شده هم مرکز; مکانیزم المان حلقه; تحلیل استاتیکی غیر خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شکل پذیری و جذب انرژی قابهای مهاربندی شده هم مرکز با مکانیزم المان حلقه توسط تحلیل استاتیکی غیر خطی
%A محمد قاسم وتر
%A قلعه نوی, منصور
%A پیمان رشیدی طرقی
%J اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2006

[Download]