هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2006-05-08

عنوان : ( بهینه سازی سازه های خرپایی بر اساس نظریه قابلیت اعتماد به کمک الگوریتم وراثتی )

نویسندگان: محمد رضا قاسمی , منصور قلعه نوی , محمد رضا مستخدمین حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی سازه های خرپایی بر اساس نظریه قابلیت اعتماد به کمک الگوریتم وراثتی

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, خرپا, نظریه قابلیت اعتماد, الگوریتم وراثتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012371,
author = {محمد رضا قاسمی and قلعه نوی, منصور and محمد رضا مستخدمین حسینی},
title = {بهینه سازی سازه های خرپایی بر اساس نظریه قابلیت اعتماد به کمک الگوریتم وراثتی},
booktitle = {هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهینه سازی; خرپا; نظریه قابلیت اعتماد; الگوریتم وراثتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی سازه های خرپایی بر اساس نظریه قابلیت اعتماد به کمک الگوریتم وراثتی
%A محمد رضا قاسمی
%A قلعه نوی, منصور
%A محمد رضا مستخدمین حسینی
%J هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2006

[Download]