هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2006-05-08

عنوان : ( بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , محسنعلی شایانفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار

کلمات کلیدی

, بررسی نظری, آزمایشگاه, رفتار تک محوری, بتن ساده,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012372,
author = {قلعه نوی, منصور and محسنعلی شایانفر},
title = {بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار},
booktitle = {هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بررسی نظری، آزمایشگاه، رفتار تک محوری، بتن ساده، فشار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار
%A قلعه نوی, منصور
%A محسنعلی شایانفر
%J هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2006

[Download]