سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی , 2008-02-18

عنوان : ( برآورد سطح عملکرد ساختمانهای بتنی با سیستم ترکیبی و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , عبدالرضا سروقد مقدم , احسان تبوزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد سطح عملکرد ساختمانهای بتنی با سیستم ترکیبی و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت

کلمات کلیدی

, سطح عملکرد, ساختمانهای بتنی, سیستم ترکیبی, شکل پذیری زیاد, روش طیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012380,
author = {قلعه نوی, منصور and عبدالرضا سروقد مقدم and احسان تبوزاده},
title = {برآورد سطح عملکرد ساختمانهای بتنی با سیستم ترکیبی و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سطح عملکرد، ساختمانهای بتنی، سیستم ترکیبی، شکل پذیری زیاد، روش طیف ظرفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد سطح عملکرد ساختمانهای بتنی با سیستم ترکیبی و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت
%A قلعه نوی, منصور
%A عبدالرضا سروقد مقدم
%A احسان تبوزاده
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی
%D 2008

[Download]