سومین همایش بین المللی پل، بهسازی لرزه ای پلها , 2008-05-27

عنوان : ( بهسازی قابهای بتن آرمه در پلسازی با بهره گیری از FRP )

نویسندگان: محمدرضا سهرابی , منصور قلعه نوی , فرشاد غفاری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قاب های بتن ارمه به طور گسترده در ساخت و ساز ها مورد استفاده قرار می گیرند . یکی از موارد استفاده فراوان انها به عنوان پایه پل ها می باشد . در این بررسی هدف مشخص کردن معضلات لرزه ای پایه های قابی شکل و نحوه بهسازی لرزه ای انها توسط الیاف کامپوزیت می باشد . در ادامه پایه بتن آرمه یک پل به عنوان بررسی تکمیلی انتخاب و بعد از تحلیل به روش اجزا محدود، مقاوم سازی می شود . برای مدل کردن بتن از المان سه بعدی هشت گره ای با قابلیت در نظر گرفتن ترک خوردگی و برای مدل کردن آرماتور های طولی و عرضی از المان فشاری – کششی و برای مدل کردن مصالح کامپوزیت از المان لایه ای مناسب استفاده شده است . در ابتدا پایه پل به عنوان یک سازه موجود مدل سازی شده و نتایج حاصل از تحلیل ان به صورت نمودارهای نیرو-تغییر مکان ارایه شده است و در ادامه سازه موجود با استفاده از مصالح کامپوزیت در چند حالت متفاوت، مقاوم سازی شده و پس از تحلیل نتایج مجددا به صورت نمودار نیرو-تغییر مکان ارایه شده است. با بررسی نتایج در حالات متفاوت ، اثر الیاف FRP در بهبود رفتار پایه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج به خوبی نشان دهنده اثر این الیاف در بهبود رفتار قابهای بتن آرمه مورد استفاده در پلسازی می باشد.

کلمات کلیدی

, بهسازی , روش اجزا محدود , پایه قابی پل , مصالح کامپوزیت(FRP)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012381,
author = {محمدرضا سهرابی and قلعه نوی, منصور and فرشاد غفاری پور},
title = {بهسازی قابهای بتن آرمه در پلسازی با بهره گیری از FRP},
booktitle = {سومین همایش بین المللی پل، بهسازی لرزه ای پلها},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهسازی ، روش اجزا محدود ، پایه قابی پل ، مصالح کامپوزیت(FRP)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهسازی قابهای بتن آرمه در پلسازی با بهره گیری از FRP
%A محمدرضا سهرابی
%A قلعه نوی, منصور
%A فرشاد غفاری پور
%J سومین همایش بین المللی پل، بهسازی لرزه ای پلها
%D 2008

[Download]