همایش منطقه‌ای کاربرد فناوریهای سطح بالا در مهندسی عمران , 2007-02-20

عنوان : ( ارائه جزء محدود لایه ای در تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , حامد قوهانی عرب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به استفاده روزافزون از سازه های بتنی به واسطه اقتصادی بودن استفاده از این نوع سازه ها و به دلیل نیاز به در اختیار داشتن اطلاعاتی مانند ظرفیت باربری، شکل پذیری و مود خرابی در این نوع سازه ها بدون انجام آزمایش های گرانقیمت و وقتگیر نیاز به بررسی رفتار غیر خطی سازه های بتنی به صورت تحلیلی می باشد. نظر به اینکه درک رفتار واقعی سازه های بتن آرمه توسط آزمایش بسیار گرانقیمت و پر خرج می باشد، لذا محققین و مهندسین عمران با توجه به گسترش علم اجزاء محدود و پیشرفت روزافزون فن آوری کامپیوتر اقدام به تهیه نرم افزارهایی نموده اند که بتواند رفتار غیرخطی واقعی این سازه ها را نشان دهد. در این مقاله هدف ارائه مدلی است که بتواند رفتار غیرخطی سازه های بتن آرمه تحت تاثیر بارهای تدریجی افزایشی را به گونه ای مناسب مدل نماید. به این منظور نرم افزاری تهیه شده است که از یک مدل مواد هیپوالاستیسیته جدید برای رابطه نموی تنشها و کرنشها با انتقال محورهای اصلی مواد در هر مرحله تکرار تحلیل استفاده می نماید. در این مدل جهت در نظر گرفتن ترک خوردگی بتن از مدل ترک خوردگی پخش شده همراه با یک ضریب کاهش برشی به خاطر عمل شاخه ای آرماتورها و اثر قفل و بست دانه های بتن استفاده شده است. اثر آرماتورها نیز به دو صورت مدل پخش شده و مدل خوابیده در نظر گرفته شده است. در این نرم افزار جهت حذف پدیده اثر اندازه المان ها بر روی نتایج محاسباتی تحلیل غیرخطی یک مدل مناسب ارائه شده است. در انتهای این مقاله چند نمونه تجربی از سازه های بتن آرمه توسط این نرم افزار تحلیل شده اند، نتایج حاصل از تحلیل عددی و مطالعات آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است که همخوانی خوبی بین نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, بتن آرمه, المان محدود غیرخطی, آرماتور, اثر اندازه المان, الگوی ترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012384,
author = {قلعه نوی, منصور and حامد قوهانی عرب},
title = {ارائه جزء محدود لایه ای در تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه},
booktitle = {همایش منطقه‌ای کاربرد فناوریهای سطح بالا در مهندسی عمران},
year = {2007},
location = {لارستان, ايران},
keywords = {بتن آرمه، المان محدود غیرخطی، آرماتور، اثر اندازه المان، الگوی ترک خوردگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه جزء محدود لایه ای در تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه
%A قلعه نوی, منصور
%A حامد قوهانی عرب
%J همایش منطقه‌ای کاربرد فناوریهای سطح بالا در مهندسی عمران
%D 2007

[Download]