سومین کنگره ملی مهندسی عمران , 2007-05-01

عنوان : ( بررسی ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , مهدی اژدری مقدم , قادر هاشم زهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازه ها باید توانایی تغییر شکلهای حاصل از نیروهای جانبی زلزله را داشته باشند و این توانایی تحت پارامتری با عنوان شکل پذیری تأمین می گردد. جهت دخالت دادن شکل پذیری در طراحی سازه ها و استفاده از تمامی ظرفیت سازه ها (حالت پلاستیک) ، از ضریب رفتار برای کاهش مقادیر نیروهای واقعی زلزله استفاده می گردد.هدف از این مقاله بررسی ضریب رفتار چلیک های فضاکار تک لایه تحت بار قائم می باشد.در این خصوص با تغییر پارامترهای دهانه به ارتفاع و طول اعضا تغییرات ضریب رفتار بررسی می گردد.در این مقاله با استفاده از نرم افزار ANSYS 8.1 چلیک ها مدل سازی شده و سپس با بار استاتیکی زیاد شونده،نمودارهای نیرو تغییرمکان بدست آمده و ضریب رفتار محاسبه می گردد.

کلمات کلیدی

, چلیک های فضاکار تک لایه, آنالیز غیر خطی, شکل پذیری, ضریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012385,
author = {قلعه نوی, منصور and مهدی اژدری مقدم and قادر هاشم زهی},
title = {بررسی ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار},
booktitle = {سومین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2007},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {چلیک های فضاکار تک لایه،آنالیز غیر خطی،شکل پذیری،ضریب رفتار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار
%A قلعه نوی, منصور
%A مهدی اژدری مقدم
%A قادر هاشم زهی
%J سومین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2007

[Download]