سومین کنگره ملی مهندسی عمران , 2007-05-01

عنوان : ( بررسی نقش تنگ‌ها در افزایش شکل‌پذیری ستون‌های بتن‌آرمه )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , حامد قوهانی عرب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نقش تنگ‌ها در افزایش شکل‌پذیری ستون‌های بتن‌آرمه

کلمات کلیدی

بررسی نقش تنگ‌ها در افزایش شکل‌پذیری ستون‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012386,
author = {قلعه نوی, منصور and حامد قوهانی عرب},
title = {بررسی نقش تنگ‌ها در افزایش شکل‌پذیری ستون‌های بتن‌آرمه},
booktitle = {سومین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2007},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بررسی نقش تنگ‌ها در افزایش شکل‌پذیری ستون‌های بتن‌آرمه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش تنگ‌ها در افزایش شکل‌پذیری ستون‌های بتن‌آرمه
%A قلعه نوی, منصور
%A حامد قوهانی عرب
%J سومین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2007

[Download]