چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2009-10-30

عنوان : ( بررسی نقش بوته ها در حفظ تنوع گیاهان مرتعی در شرایط خشکسالی )

نویسندگان: محمد فرزام , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نقش بوته ها در حفظ تنوع گیاهان مرتعی در شرایط خشکسالی

کلمات کلیدی

خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012387,
author = {فرزام, محمد and اجتهادی, حمید},
title = {بررسی نقش بوته ها در حفظ تنوع گیاهان مرتعی در شرایط خشکسالی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران},
year = {2009},
location = {کرج, ايران},
keywords = {خشکسالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش بوته ها در حفظ تنوع گیاهان مرتعی در شرایط خشکسالی
%A فرزام, محمد
%A اجتهادی, حمید
%J چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
%D 2009

[Download]