علم و ادب, دوره (4), شماره (40), سال (2008-5) , صفحات (10-11)

عنوان : ( رایحه درمانی )

نویسندگان: حسین آروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش از آنکه ثابت شود ترکیبات معطر تاثیر قابل توجهی بر حالات و احساسات ما دارند از گیاهان دارویی و معطر برای درمان بیماریها استفاده می شد.

کلمات کلیدی

, رایحه درمانی _ گیاهان معطر , گیاهان دارویی , باغهای معطر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012393,
author = {آروئی, حسین},
title = {رایحه درمانی},
journal = {علم و ادب},
year = {2008},
volume = {4},
number = {40},
month = {May},
issn = {****-0066},
pages = {10--11},
numpages = {1},
keywords = {رایحه درمانی _ گیاهان معطر - گیاهان دارویی - باغهای معطر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رایحه درمانی
%A آروئی, حسین
%J علم و ادب
%@ ****-0066
%D 2008

[Download]