علم و ادب, دوره (4), شماره (42), سال (2008-11) , صفحات (28-29)

عنوان : ( درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 1 )

نویسندگان: حسین آروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیسه صفرا در سمت راست بدن در زیر کبد قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی , صفرا , سنگ کیسه صفرا , درمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012394,
author = {آروئی, حسین},
title = {درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 1},
journal = {علم و ادب},
year = {2008},
volume = {4},
number = {42},
month = {November},
issn = {****-0066},
pages = {28--29},
numpages = {1},
keywords = {گیاهان دارویی - صفرا - سنگ کیسه صفرا - درمان گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 1
%A آروئی, حسین
%J علم و ادب
%@ ****-0066
%D 2008

[Download]