همایش اخلاق و روابط بین الملل , 2009-11-09

عنوان : ( کاربست آرمان های اخلاقی در کردار خارجی کشورها: صلح یا جنگ؟ )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیا کاربست آرمان های اخلاقی در سیاست خارجی کشورهای دنیا (چه اعلامی و چه اعمالی ) منجر به جنگ نمی شود در حالی که در اصل می بایست به صلح تبدیل شوند؟

کلمات کلیدی

, اخلاق, روابط بین الملل, جنگ, صلح, آرمان, سیاست خارجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012403,
author = {خلیلی, محسن},
title = {کاربست آرمان های اخلاقی در کردار خارجی کشورها: صلح یا جنگ؟},
booktitle = {همایش اخلاق و روابط بین الملل},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اخلاق،روابط بین الملل،جنگ،صلح،آرمان،سیاست خارجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربست آرمان های اخلاقی در کردار خارجی کشورها: صلح یا جنگ؟
%A خلیلی, محسن
%J همایش اخلاق و روابط بین الملل
%D 2009

[Download]