دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01

عنوان : ( بررسی و محاسبه تنش های پسماند به وجود آمده در اتصالات جوشی با مقطع مربعی و H شکل )

نویسندگان: رضا فرجادفر , خلیل فرهنگ دوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش های پسماند در جوشکاری به دلیل توزیع غیر یکنواخت کرنش های پلاستیک و حرارتی بوجود می آید.در این مقاله توزیع تنش های پسماند طولی و عرضی در نقاط مختلف از یک سازه آلومینیومی H شکل و یک سازه با مقطع مربعی ، از همان جنس ، به روش المان محدود و توسط نرم افزار ABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان مقایسه ای بین مقادیر بدست آمده برای تنش های پسماند در طول و عرض جوش انجام شده که شدت و ضعف این تنش ها و توزیع آنها را در نقاط مختلف جوش را نشان می دهد .جوشکاری به روش قوس به همراه گاز محافظ و الکترود فلزی انجام شده است . در جوشکاری، به جای جریان پیوسته ، از جریان متناوب با فرکانس 32 هرتز استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, المان محدود , جریان متناوب , جوشکاری قوس با گاز محافظ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012406,
author = {فرجادفر, رضا and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {بررسی و محاسبه تنش های پسماند به وجود آمده در اتصالات جوشی با مقطع مربعی و H شکل},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {المان محدود - جریان متناوب - جوشکاری قوس با گاز محافظ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و محاسبه تنش های پسماند به وجود آمده در اتصالات جوشی با مقطع مربعی و H شکل
%A فرجادفر, رضا
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]