دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01

عنوان : ( تحلیل اجزای محدود تنش های پسماند به وجود آمده بر اثر جوشکاری قطعات فولادی )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست , رضا فرجادفر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش های پسماند باعث مشکلات عمده ای در سازه های جوشکاری شده می شود . از آنجایی که روش المان محدود روشی قابل اطمینان و غیر مخرب در محاسبه تنش های پسماند می باشد بنابراین در این مقاله توزیع این تنش ها در اتصال جوش فولاد ضد زنگ 304 با روش تحلیل اجزا محدود و به کمک نرم افزار ABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است. جوشکاری با روش قوس و محافظ گازی ، تحت اثر دو حرارت ورودیkJ/mm 094/1 و kJ/mm 22/1 انجام شده است . سرعت جوشکاری در هر دو مورد ثابت بوده و اثر تنش های پسماند عرضی با دو حرارت ورودی مختلف ٬ در بالای سطح جوش و ریشه جوش و همچنین توزیع تنش های پسماند در عمق جوش مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است .

کلمات کلیدی

, المان محدود , تنش پسماند , جوشکاری به روش قوس و محافظ گازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012407,
author = {فرهنگ دوست, خلیل and فرجادفر, رضا},
title = {تحلیل اجزای محدود تنش های پسماند به وجود آمده بر اثر جوشکاری قطعات فولادی},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {المان محدود - تنش پسماند - جوشکاری به روش قوس و محافظ گازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اجزای محدود تنش های پسماند به وجود آمده بر اثر جوشکاری قطعات فولادی
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A فرجادفر, رضا
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]