سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , 2007-11-21

عنوان : ( بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس )

نویسندگان: پیام وهمنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مجتبی طهمورث پور , فریدون افتخارشاهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خصوصیات سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس

کلمات کلیدی

بررسی خصوصیات سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012415,
author = {وهمنی, پیام and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهمورث پور, مجتبی and افتخارشاهرودی, فریدون},
title = {بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس},
booktitle = {سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {بررسی خصوصیات سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس
%A وهمنی, پیام
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهمورث پور, مجتبی
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%J سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی
%D 2007

[Download]