دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01

عنوان : ( تخمین تغییر شکل های ماندگار ناشی از فرآیند جوشکاری در اتصالات )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست , رضا فرجادفر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات اجتناب ناپذیری که ضمن جوشکاری به وجود می آید ؛ تغییر شکل های ماندگار است . قبل از ساخت باید مقادیر تغییر شکل های ماندگار برای تمام اتصالات جوش در سازه تعیین شوند . یکی از عوامل اصلی برای تخمیین این میزان انحراف ، تغییر شکل اولیه سازه جوشکاری شده است . در حالت کلی ، تغییر شکل های دائم وابسته به عوامل مختلفی هستند که عبارتند از جنس ماده ، نوع فرآیند جوشکاری ، شرایط جوشکاری ، هندسه اتصال ، ضخامت قطعات و طول جوش .در این مقاله تغیر شکل های ماندگار عمودی (تقعر) و کرنش های ماندگار اتصال جوشِ ورقی از جنس فولاد ضد زنگ 304 ،محاسبه شده اند.جوشکاری به روش قوس با گاز محافظ و الکترود فلزی ،و با اعمال شرایط مرزی و مهارهای متفاوت به منظور حداقل کردن تقعر ورق ،توسط روش المان محدود و توسط نرم افزار ABAQUS انجام شده است که در نهایت مهار مناسب معرفی می شود.

کلمات کلیدی

, کرنش های ماندگار , تغیر شکل های ماندگار, اتصال جوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012422,
author = {فرهنگ دوست, خلیل and فرجادفر, رضا},
title = {تخمین تغییر شکل های ماندگار ناشی از فرآیند جوشکاری در اتصالات},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {کرنش های ماندگار - تغیر شکل های ماندگار- اتصال جوش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین تغییر شکل های ماندگار ناشی از فرآیند جوشکاری در اتصالات
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A فرجادفر, رضا
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]