دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی , 2008-01-29

عنوان : ( مدلی جدید برای بررسی ناهنجاری های کروموزومی در مغز استخوان موش )

نویسندگان: امیر محمد ملوندی , فرهنگ حداد , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: امروزه آنیوپلوئیدی به عنوان یکی از دلایل اصلی ایجاد سرطان در انسان شناخته می شود. در حال حاضر از وین بلاستین به عنوان متوقف کننده تشکیل دوک تقسیم در سلول های در حال تقسیم برای درمان انواعی از سرطان استفاده می شود. در عین حال وین بلاستین از دسته آلکالوئید های وینکا (از جمله وین کریستین و ...) به حساب می آید که تمامی اعزای این گروه به عنوان کارسینوژن های غیرجهش زا عمل می کنند. مطالعه نحوه فعالیت وین بلاستین(و مقاومت در برابر آن) و ارتباط آنیوپلوئیدی و سرطان از جمله زمینه های فعال سرطان شناسی محسوب می شود. روش کار: در این پژوهش برای بدست آوردن دوز و زمان مناسب جهت القاء حداکثر آنیوپلوئیدی بدون جلوگیری از تقسیم سلولی در سلول های مغز استخوان موش های نر(نژاد 24 و 30 ساعت پس از تیمار مورد آزمایش قرار گرفتند. ،18 ، 3 و 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن؛ در زمان های 6 ، 2، بوسیله آزمون میکرونوکلئوس، دوز های 1 (balb/c نتایج: پس از بررس نتایج، داده ها نشان دهنده بیشترین فراوان آنیوپلوئیدی القایی در دوز 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن،در زمان 24 ساعت پس از تیماربودند. بر اساس مطالعه انجام گرفته می توان مدل مناسبی جهت بررسی مکانیسم ایجاد سرطان بر اساس آنیوپلوئیدی در موش و همینطور بررسی روش های درمان سرطان در مطالعات بعدی ارائه نمود.

کلمات کلیدی

, آنیوپلوئیدی, وین بلاستین, آزمون میکرونوکلئوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012425,
author = {ملوندی, امیر محمد and حداد, فرهنگ and مقیمی, علی},
title = {مدلی جدید برای بررسی ناهنجاری های کروموزومی در مغز استخوان موش},
booktitle = {دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آنیوپلوئیدی، وین بلاستین، آزمون میکرونوکلئوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلی جدید برای بررسی ناهنجاری های کروموزومی در مغز استخوان موش
%A ملوندی, امیر محمد
%A حداد, فرهنگ
%A مقیمی, علی
%J دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی
%D 2008

[Download]