دومین کنفرانس مقاوم سازی با عنوان کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم , 2007-12-24

عنوان : ( مقاوم سازی ساختمانهای با اتصال خورجینی توسط بادبند زانویی )

نویسندگان: علی رمضانی پورمقدم , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاوم سازی ساختمانهای با اتصال خورجینی توسط بادبند زانویی

کلمات کلیدی

, مقاوم سازی, اتصال خورجینی, بادبند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012438,
author = {علی رمضانی پورمقدم and قلعه نوی, منصور},
title = {مقاوم سازی ساختمانهای با اتصال خورجینی توسط بادبند زانویی},
booktitle = {دومین کنفرانس مقاوم سازی با عنوان کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم},
year = {2007},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مقاوم سازی; اتصال خورجینی; بادبند زانویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقاوم سازی ساختمانهای با اتصال خورجینی توسط بادبند زانویی
%A علی رمضانی پورمقدم
%A قلعه نوی, منصور
%J دومین کنفرانس مقاوم سازی با عنوان کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم
%D 2007

[Download]