دومین کنفرانس مقاوم سازی با عنوان کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم , 2007-12-24

عنوان : ( تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های بتنی )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , احسان تبوزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های بتنی

کلمات کلیدی

تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012440,
author = {قلعه نوی, منصور and احسان تبوزاده},
title = {تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های بتنی},
booktitle = {دومین کنفرانس مقاوم سازی با عنوان کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم},
year = {2007},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های بتنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های بتنی
%A قلعه نوی, منصور
%A احسان تبوزاده
%J دومین کنفرانس مقاوم سازی با عنوان کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم
%D 2007

[Download]