دومین کنفرانس مقاوم سازی با عنوان کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم , 2007-12-24

عنوان : ( بررسی عملکردی دیوار برشی فولادی نازک در قابهای ساختمانی ساده و مقایسه آن با بادبندهای ضربدری و شورون به روش طیف ظرفیت )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , محمود میری , حامد همتی پورگشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عملکردی دیوار برشی فولادی نازک در قابهای ساختمانی ساده و مقایسه آن با بادبندهای ضربدری و شورون به روش طیف ظرفیت

کلمات کلیدی

, بررسی عملکردی, دیوار برشی فولادی نازک, قاب ساختمانی ساده, بادبند ضربدری, بادبند شورون, روش طیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012441,
author = {قلعه نوی, منصور and محمود میری and حامد همتی پورگشتی},
title = {بررسی عملکردی دیوار برشی فولادی نازک در قابهای ساختمانی ساده و مقایسه آن با بادبندهای ضربدری و شورون به روش طیف ظرفیت},
booktitle = {دومین کنفرانس مقاوم سازی با عنوان کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم},
year = {2007},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بررسی عملکردی; دیوار برشی فولادی نازک; قاب ساختمانی ساده; بادبند ضربدری; بادبند شورون; روش طیف ظرفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکردی دیوار برشی فولادی نازک در قابهای ساختمانی ساده و مقایسه آن با بادبندهای ضربدری و شورون به روش طیف ظرفیت
%A قلعه نوی, منصور
%A محمود میری
%A حامد همتی پورگشتی
%J دومین کنفرانس مقاوم سازی با عنوان کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم
%D 2007

[Download]