دومین کنفرانس مقاوم سازی با عنوان کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم , 2007-12-24

عنوان : ( نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , مهدی رستمیان , محسن راشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای

کلمات کلیدی

, عملکرد ساختمان های بنایی, غیر مسلح, زلزله, اثرات FRP , بهبود عملکرد لرزه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012442,
author = {قلعه نوی, منصور and مهدی رستمیان and محسن راشکی},
title = {نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای},
booktitle = {دومین کنفرانس مقاوم سازی با عنوان کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم},
year = {2007},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {عملکرد ساختمان های بنایی; غیر مسلح; زلزله; اثرات FRP ; بهبود عملکرد لرزه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای
%A قلعه نوی, منصور
%A مهدی رستمیان
%A محسن راشکی
%J دومین کنفرانس مقاوم سازی با عنوان کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم
%D 2007

[Download]