نهمین کنگره ژنتیک ایران , 2006-05-20

عنوان : ( فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان

کلمات کلیدی

, خط شماری a-b, ط.ایف خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012457,
author = {مهدوی شهری, ناصر and اجتهادی, حمید and حداد, فرهنگ},
title = {فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان},
booktitle = {نهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خط شماری a-b، ط.ایف خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان
%A مهدوی شهری, ناصر
%A اجتهادی, حمید
%A حداد, فرهنگ
%J نهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2006

[Download]