دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران , 2008-02-06

عنوان : ( مطالعه کاریولوژی و مورفومتری دو گونه جرد لیبی و جرد ایرانی در شرق ایران و ارائه الگوی بندینگ برای آنها )

نویسندگان: طاهره گلمکانی , فرهنگ حداد , سیدمصطفی ترحمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012458,
author = {گلمکانی, طاهره and حداد, فرهنگ and ترحمی, سیدمصطفی},
title = {مطالعه کاریولوژی و مورفومتری دو گونه جرد لیبی و جرد ایرانی در شرق ایران و ارائه الگوی بندینگ برای آنها},
booktitle = {دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جنس مریونس، کاریولوژی، مورفولوژی، G-بندینگ، کشت لنفوسیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه کاریولوژی و مورفومتری دو گونه جرد لیبی و جرد ایرانی در شرق ایران و ارائه الگوی بندینگ برای آنها
%A گلمکانی, طاهره
%A حداد, فرهنگ
%A ترحمی, سیدمصطفی
%J دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران
%D 2008

[Download]