اولین کنگره سراسری سلولی ملکولی , 2003-02-27

عنوان : ( بررسی صحت تقسیم سلولی در سلولهای ناتوان در تعمیر DNA )

نویسندگان: فرهنگ حداد , J.M. Parry ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012460,
author = {حداد, فرهنگ and J.M. Parry},
title = {بررسی صحت تقسیم سلولی در سلولهای ناتوان در تعمیر DNA},
booktitle = {اولین کنگره سراسری سلولی ملکولی},
year = {2003},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {Xeroderma pigmentosum; Trichothiodystrophy; Micronucleus assay; Kinetochore labelling; chromosome loss},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی صحت تقسیم سلولی در سلولهای ناتوان در تعمیر DNA
%A حداد, فرهنگ
%A J.M. Parry
%J اولین کنگره سراسری سلولی ملکولی
%D 2003

[Download]