اولین کنگره سراسری سلولی ملکولی , 2003-02-27

عنوان : ( گزارشی از اختصاصات خطوط پوستی در بیماران مبتلا به Albinism )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , فرهنگ حداد , نازیلا نورایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012461,
author = {مهدوی شهری, ناصر and حداد, فرهنگ and نورایی, نازیلا},
title = {گزارشی از اختصاصات خطوط پوستی در بیماران مبتلا به Albinism},
booktitle = {اولین کنگره سراسری سلولی ملکولی},
year = {2003},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ژنتیک خطوط پوستی، آلبینیسم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارشی از اختصاصات خطوط پوستی در بیماران مبتلا به Albinism
%A مهدوی شهری, ناصر
%A حداد, فرهنگ
%A نورایی, نازیلا
%J اولین کنگره سراسری سلولی ملکولی
%D 2003

[Download]